Divadelní minifestival Oříšek 2016

Dne 27.5.2016 se konal na naší škole Divadelní minifestival Oříšek 2016, jehož pořadatelem byl Divadelní spolek Oříšek. Pozvání přijalo Přátelské divadlo Jitky Novákové a Věry Bartlové a Libenický okrašlovací spolek o.s. zastoupený panem Davidem Buřičem a jeho dcerou Adélkou. Divadelní spolek Oříšek uvedl autorskou pohádku O Brianovi a krásné Isabele s písničkami a tanečními vystoupeními. Velkým překvapením byla minipohádka žáků druhého ročníku speciální třídy, kteří ve spolupráci se členy Oříšku předvedli zvukově-pantomimické ztvárnění deště.

Festival navštívilo přes 350 dětí z mateřských školek, školní družiny i veřejnosti. Potleskem pak odměnily malé herce a jako tečku za příjemně prožitým dopolednem si odnesly veselý balónek. Před slunečními paprsky chránilo malé návštěvníky kryté hlediště, které vytvořilo příjemný prostor pro sledování pohádek.

Těšíme se na další ročník minifestivalu příští rok.